Åtta kommuners inledande värdering av luftkvaliteten i förhållande till miljökvalitetsnormer

Föreliggande rapport beskriver åtta olika kommuners i arbete att genomföra en första värdering av sin luftkvalitet. Projektet har utförts i samarbete med kommunerna; Arvika, Burlöv, Karlshamn, Karlskoga, Katrineholm, Strömsund, Tranås och Östersund samt Naturvårdsverket och IVL. Utifrån dessa kommuners haltmätningar har en inledande värdering av luftkvaliteten jämfört med miljökvalitetsnormer (MKN) gjorts. Erfarenheter vid inventeringarna av uppmätta halter och emissioner ligger till grund för de rekommendationer och slutsatser som återfinns i denna rapport. Rapporten kan således ge andra kommuner vägledning i deras inledande värdering av luftkvaliteten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev