Att modellera internbelastning av fosfor i sjöar

I denna rapport beskrivs nya modelleringsrutiner för beräkning av sedimentation, läckage och begravning av fosfor i sjöar i LEEDS-modellen. På senare år har frågan om åtgärder mot internbelastning av fosfor genom behandling av sediment hamnat i fokus, vilket ställer större krav på precisionen i modelleringen av fosforflöden mellan sediment och vatten. Uppdateringen innebär möjligheter att med större precision kunna simulera effekten av åtgärder mot internbelastning inklusive varaktigheten i dessa åtgärder. Modellen är tänkt att användas inom den vägledning för åtgärder mot internbelastning av fosfor som tas fram inom LIFE IP-projektet Rich Waters.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-09-28

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen