Åtgärdsinriktad analys av den kemiska luftföroreningssituationen i arbetsmiljön med hjälp av ett mobilt flerkanaligt mätsystem.

Genom parallella mätningar i flera punkter kan en mätstrategi, som vi kallar för lokaldiagnos, byggas upp. Det är en åtgärdsinriktad mätstrategi som bygger på: * Mätning i flera punkter i arbetslokalen. * Kontinuerlig haltregistrering i varje mätpunkt under en längre tid. Mätstrategin ger information om: *Föroreningshaltens variation med tiden i respektive mätpunkt. * Skillnader i halt mellan olika mätpunkter vid samma tid. Mätresultatet kan användas till: * Övergripande kontroll av arbetsplatsens luftföroreningssituation. * Exponeringsbedömningar och jämförelser med hygieniska gränsvärden. * Lokalisering av läckage till både tid och plats. * Uppskattning av källstyrkan från olika utsläppskällor. * Studier av luftföroreningars spridning i arbetslokalen. * Luftomsättningsmätningar och kontroll av ventilationen. - Kontroll av vidtagna åtgärdes effekt på arbetsmiljön.

Prenumerera på våra nyhetsbrev