Åtgärder för att minska perkloretylenemissionerna i kemtvätterier.

För att erhålla en bra arbetsmiljö måste både kemtvättmaskiner och ventilationsanläggning vara i god kondition och anpassade till varandra. Den största luftföroreningskällan är själva tvättmaskinen. Genom att föra statistik över perklorförluster och genom regelbunden läckagekontroll, som vid behov följs av maskintätning, kan förlusterna minskas. Ventilationstekniska åtgärder bör först och främst sättas in för att avskärma maskinerna från den övriga lokalen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen