Åtgärder för att minska perkloretylenemissionerna i kemtvätterier.

För att erhålla en bra arbetsmiljö måste både kemtvättmaskiner och ventilationsanläggning vara i god kondition och anpassade till varandra. Den största luftföroreningskällan är själva tvättmaskinen. Genom att föra statistik över perklorförluster och genom regelbunden läckagekontroll, som vid behov följs av maskintätning, kan förlusterna minskas. Ventilationstekniska åtgärder bör först och främst sättas in för att avskärma maskinerna från den övriga lokalen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev