God och säker arbetsmiljö för entreprenörer – gör så här! Exempel från gruvor, stålindustri och massa- och pappersindustri

Anlitande av entreprenörer ökar inom industrin. Denna studie visar vilka hinder och möjligheter som finns för en god arbetsmiljö för entreprenörsanställda inom stål, pappers- och massa- och gruvindustrin. I rapporten diskuteras bland annat upphandling och avtal, arbetsmiljökunskap, tydlighet när det gäller vilka arbetssätt som är säkra samt uppföljning och feedback. För att få ovanstående att fungera, behöver det finnas former och forum för kommunikation och kundföretaget behöver ha daglig kontroll på vilka entreprenörer som finns på plats och deras arbetsuppgifter.

Sammanfattning

Anlitande av entreprenörer ökar inom industrin. Denna studie visar vilka hinder och möjligheter som finns för en god och säker arbetsmiljö för entreprenörsanställda inom stål, pappers- och massa- och gruvindustrin. Upphandling, formulering av uppdrag och val av entreprenör har stor betydelse för säkerhet och arbetsmiljö. Faktorer som har stor betydelse för de olyckor som inträffar är: - Bristande arbetsmiljökunskap. Ansvaret för detta ligger på arbetsgivaren som råder över arbetet, vilket ofta är entreprenörerna. Kundföretaget råder över arbetsstället och ansvarar för frågor som rör samordning, men inte sådant som enbart rör entreprenörens arbetsmiljö. - För att arbetet ska bli säkert, kan inte ansvaret för att identifiera risker och åtgärder ligga på enskilda medarbetare. Det behövs instruktioner och vägledning och en tydlighet när det gäller vilka arbetssätt som är säkra. - Tillsyn och arbetsledning inkluderar uppföljning och feedback, vilket är nödvändigt för att göra det tydligt att överenskomna regler och rutiner ska följas. För att få ovanstående att fungera, behöver det finnas former och forum för kommunikation. Ytterligare en komponent är att kundföretaget dagligen behöver ha kontroll på vilka entreprenörer som finns på plats och vilka arbetsuppgifter de ska utföra.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen