Arbetsmiljön inom mindre svets- och smides-företag.

Tolv mindre företag inom svets- och smidesbranschen med 4-32 anställda har undersökts med avseende på fysiska arbetsmiljöfaktorer. Intervjuer med företagare, anställda skyddsombud har utförts i samband med mätningarna. Undersökningen tyder på att man på arbetsplatserna väl känner till vilka problem som föreligger. Att dessa inte åtgärdas kan bero på tidsbrist, ekonomi samt på att lämplig teknik helt enkelt inte finns. Undersökningen har visat på brister, framförallt när det gäller luftbehandlings/ventilationsarrangemangen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev