Arbetsmiljön i småföretag inom träindustrin.

Arbetsmiljön i småföretag inom träindustrin har undersökts. Problem rörande kemiska hälsorisker, buller, ergonomiska problem, ljus, ventilation och klimat är undersökta och resultaten beskrivna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev