Arbetsmiljön i småföretag i industrihus.

17 företag lokaliserade i två byggnader har undersökts för att påvisa problem som ofta förekommer i företag som inryms i samma byggnad som andra. Det dominerande problemet är bristande ventilation. Det förekommer också problem med luftföroreningar som uppkommer då kemikalier transporteras inom byggnaden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen