Arbetsmiljön i små företag i kemisk- teknisk industri.

Arbetsmiljön i 30 småföretag inom kemisk- teknisk industri har studerats. Problem som är beskrivna i denna rapport har uppdelats i 2 olika grupper. Den ena rör aspekter på organissationen inom fabriken och den andra relaterar till processen och maskinerna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev