Arbetsmiljöförhållanden vid lastning av petrokemiska produkter i tankfartyg.

Lastning av tankfartyg medför att tankarnas gasinnehåll förträngs via luckur eller andra ventilatorer. Vid lastning av petrokemiska produkter innehåller tankgaserna lastångor så sammansatta att de kan påverka människan både på lång och kort sikt. Här beskrivna undersökning har kartlagt föroreningsnivåer och expositioner med avseende på lastångor i samband med 12 lastningsoperationer. Resultaten visar att berörd personal exponeras för otillåtet höga föroreningskoncentrationer, förhållandena är sämst i mindre sk kusttankfartyg och befäl exponeras kraftigare än manskap. I en parallell av FOA genomförd studie visas att exponerad personal uppvisar försämrade värden vad avser vissa mått på prestationsförmåga i anslutning till lastningsarbetet. Graden av försämring är klart korrelerad till i denna undersökning uppmättta individuella expositionsnivåer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen