Arbetsmiljöarbete i samordnade ledningssystem

På senare tid har en mängd olika ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kommit att användas i större utsträckning, även i små företag. Syftet med studien är att skaffa kunskap om hur samordning av systematiskt arbetsmiljöarbete och miljö- resp kvalitetsledningssystem kan göras för att arbetet ska bli så smidigt som möjligt för de små företagen, samtidigt som kvalitén i det systematiska arbetsmiljöarbetet blir god och acceptansen för arbetsmiljöarbetet ökar. Djupintervjuer har gjorts på fjorton företag. Att samordna arbetsmiljöarbetet med miljö- eller kvalitetsledningssystem ger en mer framträdande plats för arbetsmiljöarbetet vilket leder till positiva effekter för arbetsmiljön. Det har inte lett till mer byråkratiskt arbetsmiljöarbete. För att inte arbetsmiljöfrågor ska komma i skymundan, är det viktigt att arbeta parallellt med hela ledningssystemet - att se det som ett verksamhetssystem. För den som ansvarar för systemet kan det innebära mer arbete att samordna systemen, men totalt på företaget så verkar samordning leda till många vinster.

Prenumerera på våra nyhetsbrev