Arbetshygienska mätningar vid träimpregnering - förslag till ledparametrar

Arbetshygieniska mätningar vid tryckimpregnering kan bli omfattande, om man skall mäta samtliga ämnen med hygieniska gränsvärden. Nedan presenteras en strategi för förenklade mätningar,där en ledparameter valts ut för olika typer av impregneringsmedel. Förslag till ledparametrar: CCA-medel (koppar, krom, arsenik) - krom. 'ledparametergränsvärde' 50% av kromatgränsvärdet. CCB, CCP och CC-medel (koppar, krom och bor eller fosfor) - krom. Cuprinol Tryck - ammoniak. TBTO- och TBTN-medel (tennorganiska föreningar i lacknafta) - lacknafta. Kreosot - bifenyl och ev. naftalen. I rapporten anges lämpliga provtagnings- och analysmetoder för ledparametrarna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen