Apparatur för kontinuerlig dosering av vattenlösliga oljekolväten.

Långtidsförsök med vattenlösliga oljekolväten kräver i allmänhet rätt avancerad doseringsutrustning, som inte alltid är så driftsäker. För att få större driftssäkerhet konstruerades därför vid IVL i Studsvik ett nytt doseringssystem, bestående av ett blandningskärl med ett kontinuerligt uttag av testlösning, kombinerat med en utbytbar oljefilm. Utrustning testades under tre månaders tid och befanns fungera tillfredsställande. Rapporten beskriver apparaturens funktionsprincip, samt resultaten från haltbestämningsanalyserna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen