Apparatur för kontinuerlig dosering av vattenlösliga oljekolväten.

Långtidsförsök med vattenlösliga oljekolväten kräver i allmänhet rätt avancerad doseringsutrustning, som inte alltid är så driftsäker. För att få större driftssäkerhet konstruerades därför vid IVL i Studsvik ett nytt doseringssystem, bestående av ett blandningskärl med ett kontinuerligt uttag av testlösning, kombinerat med en utbytbar oljefilm. Utrustning testades under tre månaders tid och befanns fungera tillfredsställande. Rapporten beskriver apparaturens funktionsprincip, samt resultaten från haltbestämningsanalyserna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev