Antimon, selen, tellur, indium, gallium och palladium: mängder, trender och fördelning i teknosfären

Den totala svenska konsumtionen av Sb, Se, Te, In, Ga och Pd uppskattas och de huvudsakliga användningsområdena beskrivs. Den ackumulerade mängden av Sb, Se, In och Pd i teknosfären ökar exponentiellt med tiden. Mängden In har fördubblats ungefär vart 7:e år. Elektronikbranschens expansion förklarar den ökade konsumtionen av In och Ga, medan konsumtionen av Pd även ökar pga katalysatoranvändning. Konsumtionen av Sb ökar framförallt pga den ökande användningen av flamskyddsmedel. På grund av förändrade användningsområden minskar andelen Sb som återvinns. De mängder av dessa ämnen som omsätts avsiktligt jämförs med de mängder som sprids genom förbränning av kol och olja. För Se och Ga gäller att ur ett globalt perspektiv så dominerar spridning via kol över de mängder som omsätts avsiktligt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen