Analys av två styrmedel för ökad återvinning i byggsektorn

I rapporten beskrivs och konsekvensanalyseras två styrmedel som kan öka återanvändningen och återvinningen av byggmaterial respektive anläggningsmassor: Cirkulär kvotplikt vid byggande samt nationella ”end of waste”-kriterier för anläggningsmassor.

Prenumerera på våra nyhetsbrev