Analys av snöprover från omgivningen kring torvkraftverket i Kuopio, Finland.

Snöprover har insamlats från 18 lokaler i riktning SV från torvkraftverket i Koupio, Finland. Alla prover har analyserats på organiskt kol och tungmetaller. Tungmetallhalterna analyserades som totala halter definerade som de syralösliga halterna. De analyserade tungmetallerna utgörs av As, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, V och Zn. För vissa prover analyserades även halten av suspenderad substans, löst och partikulärt organiskt kol och PAH.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen