Analys av kondensat från rökgaskondenseringsenhet från CleanBioHeat - Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

CleanBioHeat har utvecklat en produkt, FGR®, som renar rökgaser från värmepannor samtidigt som den ger en ökad en värmeutvinning. Då den används på mindre pannor kan den hjälpa exempelvis kursgårdar/hotell, växthus och mindre fjärrvärmeanläggningar att minska sin miljöpåverkan. Vid reningen hamnar en del av partiklarna från luften istället i kondensvattnet och i detta projekt har IVL hjälpt CleanBioHeat med kemiska analyser för att bättre kunna bedöma om kondensaten är rena nog att släppas ut till dagvatten och sjöar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen