Analys av jord och grundvatten vid tre impregneringsverk i Sverige. Litteraturundersökning över arsenikspridning i samband med träimpregnering.

Tryckimpregnering av trä sker i Sverige på ca 220 platser. Vid impregneringsanläggningarna kan spill uppstå av träskyddsmedel som kan tränga ner i omkringliggande jord och grundvatten. IVL har tillsammans med Svenska Träskyddsinstitutet utformat ett pilotprojekt som innebär provtagning av jord och grundvatten kring tre impregneringsverk i Sverige. Rapporten innehåller också en litteraturundersökning över arsenikspridning i samband med träimpregnering.

Prenumerera på våra nyhetsbrev