Analys av jord och grundvatten vid tre impregneringsverk i Sverige. Litteraturundersökning över arsenikspridning i samband med träimpregnering.

Tryckimpregnering av trä sker i Sverige på ca 220 platser. Vid impregneringsanläggningarna kan spill uppstå av träskyddsmedel som kan tränga ner i omkringliggande jord och grundvatten. IVL har tillsammans med Svenska Träskyddsinstitutet utformat ett pilotprojekt som innebär provtagning av jord och grundvatten kring tre impregneringsverk i Sverige. Rapporten innehåller också en litteraturundersökning över arsenikspridning i samband med träimpregnering.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen