Analogi-analys av kemikaliedata

Giftverkan hos högre stående djur kan sannolikt förutses och kvantifieras med hjälp av några relativt enkla biologiska tester och en analogimetod. För att verifiera metoden bör fler kemikaliegrupper undersökas, helst med ett bättre urval av tester än det som används i detta arbete. Värdefull information skulle samtidigt erhållas om vilka tester, som ger den för giftvarning bästa informationen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen