Analogi-analys av kemikaliedata

Giftverkan hos högre stående djur kan sannolikt förutses och kvantifieras med hjälp av några relativt enkla biologiska tester och en analogimetod. För att verifiera metoden bör fler kemikaliegrupper undersökas, helst med ett bättre urval av tester än det som används i detta arbete. Värdefull information skulle samtidigt erhållas om vilka tester, som ger den för giftvarning bästa informationen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev