Anaerob rening en statusrapport.

Syftet med denna rapport är att ge en översikt beträffande anaerob rening. Anaerob teknik används idag för slamrötning vid kommunala reningsverk, för bogasframställning ur gödsel och för rening av avloppsvatten från livsmedels- och jäsningsindustrier.

Prenumerera på våra nyhetsbrev