Anaerob behandling av livsmedelsindustriella avloppsvatten i Holland.

Rapporten behandlar - avloppsvattenhanteringen i Holland, - okonventionell aerob behandling av slakteriavloppsvatten, - utveckling av anaerobtekniken i Holland med exempel från ett sockerbruk och två pommes-frites fabriker.

Prenumerera på våra nyhetsbrev