Anaerob behandling av fibersediment och skogsindustriella avloppsslam.

Anaerob behandling av olika typer av slam från massa- och pappersindustrin har utvärderats. Försöken har gjorts i både pilot- och labskala.

Prenumerera på våra nyhetsbrev