Alternativa enzymsystem för undersökning av tungmetalleffekter i mark- effekter på fenoloxidasaktivitet

Ett preparat med anrikad fenoloxidasaktivitet har isolerats ur barrskogsmår. Enzymaktiviteten undersöktes med spektrofotometri och med katekin som substrat. Fenoloxidasaktiviteten hämmades av låga halter kvicksilverjoner. Effekter av andra metalljoner undersöktes också. Enzymaktiviteten var högre i extrakt av jord än motsvarande mätt direkt i jordprov.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen