Allergi och eksem inom olika yrken. Förstudie baserad på ISA

IVL har i en förstudie studerat förekomst av allergi och eksem i olika yrkesgrupper och branscher. Studien baseras på statistik från ISA. Förstudien syftade till att identifiera målgrupper för vidare insatser för att minska förekomsten av allergier och eksem. I rapporten redovisas: de yrkesgrupper som har flest fall av allergi respektive eksem, de yrkesgrupper med högst frekvens av allergi respektive eksem, för 13 st grupper med hög frekvens och/eller många fall av allergi/eksem redovisas även vad som angivits som orsak till allergin/eksemet. Viss försiktighet bör iakttagas vid tolkning av resultaten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev