Akut- och långtidtoxicitet av avloppsvatten från en textilindustri på hinnkräftan Daphnia Magna.

Inom projektet 'karaktärisering av industriella utsläpp' bestämdes det att en jämförande undersökning av toxtester för evertebrater och fisk skulle göras. För detta syfte testades ett textilindustriavloppsvatten med ett flertal toxicitetstester. Denna rapport redovisar resultat från test med hinnkräftan Daphnia magna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev