Adsorptionsteknik för emissionsbegränsning av organiska ämnen i luft och avgaser. En studie av idag kommersiellt tillgängliga system samt användbarheten av olika adsorptionsmaterial.

Prenumerera på våra nyhetsbrev