Förutsättningar för att etablera elbilsladdning på pendelparkeringar i Västra Götaland

Antalet laddbara bilar ökar snabbt. Allt fler bilister vill ladda på parkeringar och arbetsplatser. I dagsläget är dock svårt att hitta laddare på pendelparkeringar. I en förstudie med stöd från kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har IVL Svenska Miljöinstitutet gått igenom möjligheter och svårigheter med att bygga ut laddplatser på pendelparkeringar i Västra Götaland. Förstudien ger översikt av dagens erfarenheter, och några förslag på en pilotstudie som kan ge mer detaljerad kunskap inför framtida beslut om laddning på pendelparkering.

Sammanfattning

Studien baseras på litteraturgenomgångar och intervjuer med kommuner, energileverantörer, parkeringsbolag och leverantörer av laddtjänster. Författarna presenterar de erfarenheter som har kommit fram, resonerar om förutsättningar för att erbjuda laddning på pendelparkering, och ger några förslag på hur dessa frågor kan hanteras framöver.

Studien konstaterar att det finns alltför lite kunskap i dagsläget för att kunna ta välgrundade beslut om laddning vid pendelparkeringar. Det finns alltför lite data tillgängligt om laddbeteende, kostnader och upplägg på befintliga pendelparkeringar. Förutsättningarna skiljer sig en del från annan laddning, och det går inte att överföra erfarenheter från annan typ av destinationsladdning rakt av. I rapporten ges några förslag till hur en pilotstudie ska läggas upp för att ge mer kunskap innan beslut om eventuell utbyggnad.

Några slutsatser från förstudien:

• Laddning vid pendelparkering kan göra att laddhybrider skulle kunna köras längre sträckor på el.
• Kanske kan fler arbetspendlare fås att parkera vid pendelparkeringar istället för att köra hela vägen till arbetet om det går att ladda vid pendeln.
• Det krävs en långsiktig finansieringsmodell.
• Det är i dagsläget oklart hur många laddkunder som kommer utnyttja laddtjänster vid olika prisnivåer.
• Laddjänster bör inte vara knutna till enstaka operatörer.

Medarbetare: Henrik Kloo, Mats-Ola Larsson

Nyckelord: Elbilar, laddning, pendelparkering

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C557

Författare: Mats-Ola Larsson, Henrik Kloo

Ladda ner publikation
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.