Omvärldsanalys och långtidsbedömning av den svenska vägfordonsflottans utveckling

IVL har på uppdrag av Trafikanalys genomfört en Omvärldsanalys och långtidsbedömning av den svenska vägfordonsflottans utveckling. Bedömningarna är baserade på politiska mål, legala och ekonomiska styrmedel, nationella och internationella trender, genomförda studier, prisutveckling för bränslen och fordon samt historisk utveckling som kan användas för att förstå samband. Bedömningarna utvecklingen till år 2030 avser antalet fordon i fyra huvudkategorier och fördelningen av bränsletekniker inom dessa. Även varje kategoris utveckling avseende koldioxidutsläpp, fordonsålder och fordonsvikt och beräknats.

Sammanfattning

Bonus- malus och EU:s utsläppskrav bedöms vara de styrmedel som tydligast påverkar den framtida flottan. Andra styrmedel som utmärker sig är regler för bilförmånsbeskattning och stöd till laddningsinfrastruktur. De viktigaste trenderna är elektrifieringen, som kommer att påverka alla fordonsslag mer eller mindre, samt utvecklingen mot ökad biodrivmedelsanvändning gällande biodiesel, biogas, vätgas, elektrobränslen och eventuellt ammoniak. Ökningen av biodrivmedelsanvändningen rymmer dock stora osäkerheter. Det finns även osäkerheter om elektrifieringens utveckling gällande batteriernas storlek, laddningsinfrastrukturens utbyggnad och de eventuella elvägarnas karaktär.

Medarbetare: Cecilia Hult, Mats-Ola Larsson, Tomas Wisell

Nyckelord: Fordonsflottan, omvärldsanalys, framtid, 2030, 2050

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C476

Författare: Tomas Wisell, Cecilia Hult, Mats-Ola Larsson, Christian Fredricsson

Ladda ner publikation
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.