Framtidsscenario 2030: cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt

Denna rapport är skriven inom projektet 'Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen', med syfte har att utarbeta en plan för hur offentlig upphandling i bygg- och rivningsprojekt kan utformas för att stötta utvecklingen mot en cirkulär byggsektorn. Detta är en delrapport i projektet, med syfte att ta fram ett teoretiskt framtidsscenario för cirkulär upphandling av bygg- och rivningsprojekt år 2030.

Sammanfattning

Denna rapport är skriven som en del i projektet 'Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen', som finansieras av Vinnova och leds av Cirkulära Göteborg. Övriga projektparter är Lokalförvaltningen, Framtidenkoncernen, CS Riv och Håltagning samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Medverkande som konsulter i projektet är Forsen och Kjellgren Kaminsky. Projektets syfte har att utarbeta en plan för hur offentlig upphandling i bygg- och rivningsprojekt kan utformas för att stötta utvecklingen mot en cirkulär byggsektorn. Detta är en delrapport i projektet, med syfte att ta fram ett teoretiskt framtidsscenario för cirkulär upphandling av bygg- och rivningsprojekt år 2030.

Rapporten innefattar ett framtidsscenario av hur det cirkulära svenska samhället kan se ut år 2030, samt vilka effekter detta kan komma att få på vårt byggande och rivning. Den presenterar även ett scenario för cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt inom denna kontext. Scenariot utgår från en funktionsbaserad upphandling, och presenterar inom dessa ramar rekommendationer för hur behovsanalys, upphandlingsdokument, utvärdering och uppföljning kan utformas för ett cirkulärt projektresultat.

Rapportens rekommendationer lyfter fram vikten av att (1) definiera ett resurseffektivt och flexibelt behov för upphandling, (2) tillhandahålla information, ge incitament och/eller ställa krav på cirkularitet vid utformning av upphandlingsdokument, (3) utvärdera inkomna anbud utifrån deras cirkularitet, och (4) genom uppföljning ge incitament för att uppnå hög cirkularitet i praktiken.

Medarbetare: Sven-Olof Ryding, Carina Loh Lindholm, Hanna Gerhardsson

Nyckelord: cirkulär, upphandling, bygg, rivning

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C465

Författare: Hanna Gerhardsson, Sven-Olof Ryding, Carina Loh Lindholm

Ladda ner publikation
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.