Utmaning – grönytor med mervärden

Det behövs kreativa lösningar på samhällsutmaningen att både främja vår biologiska mångfald och det mänskliga välbefinnandet, samtidigt som vi skyddar, utvecklar eller skapar ekosystem.
Har du en idé om en naturbaserad lösning för att utforma hållbara utemiljöer?

Missa inte vår innovationstävling!

Innovationstävling för naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster i utemiljöer

Har du en idé eller produkt för grönytor i vårt samhälle som bidrar till hållbara mervärden för människa och miljö? Vill du få den utvärderad av experter och få chansen till vidareutveckling och stöd? Då är denna tävling för dig.

Intresseanmälan är nu stängd och granskning har påbörjats. Varmt välkommen att delta i slutseminariet den 17 december för att få reda på vem som vinner!

Tävlingen erbjuder

Lekplats med träutrustning i en stadspark

Tävlingen erbjuder:

  • De bästa bidragen i varje tävlingsklass får chans att kvalificera sig vidare till fortsatt stöd och utveckling hos Vinnova och Formas
   • Exponering mot beställare och myndigheter på sluteventet
   • Alla kvalificerade lösningar får ett granskningsprotokoll från expertgruppen som pekar ut innovationens fördelar och utvecklingsmöjligheter

   Vem kan ansöka?

   En träggårdsbänk utanför lägenhet

   Vem kan ansöka?

   Tävlingen riktar sig till dig som har en idé eller innovation som ännu inte slagit igenom kommersiellt. Din innovation kan vara på idéstadiet eller mer utvecklad. Hur utvecklad den är styr vilken klass du kommer tävla i.

   Expertgrupp

   Expertgruppen kommer bestå av personer med hög teknisk och affärsmässig kompetens. Idéernas förmåga att svara på huvudfrågeställningen kommer granskas tillsammans med andra parametrar såsom miljöpåverkan, innovationshöjd, samhällsnytta och affärsmässighet.

   Hållpunkter

   September– Tävlingen öppnar

   10 oktober – Sista dag för intresseanmälan

   17 oktober – Sista dag att lämna in bidrag

   Oktober – november – Granskning av bidrag

   17 December – Vinnarna presenteras på slutseminarium tillsammans med Naturvårdsverket, Formas och Vinnova

   2022 – Fortsatt stöd och utveckling för de vinnare som kvalificerat sig för det

   Frågor och svar

   Många utemiljöer utformas i nuläget utan att beakta naturbaserade lösningar som främjar ekosystemtjänster, såsom naturmiljöer för pedagogik och mentalt välbefinnande, upptag av luftföroreningar, vattenreglering, pollinering med mera. Vi ser även att utemiljöer ofta utformas på ett sätt som inte gynnar biologisk mångfald. Dessutom finns en ökande trend att använda sig av fossila material i till exempel konstgräs och fallskydd. Vi tror därför att en sådan här tävling kan ta fram attraktiva nya lösningar som leder till en bättre användning av naturbaserade lösningar i planeringen av utemiljöer.

   Tävlingsbidragen ska uppfylla följande kriterier:

   1. Naturbaserade lösningar ska premieras över utveckling av nya material.
   2. Eliminera fossila material. Nya material ska vara helt biobaserade och fria från fossilt innehåll i de fall nya material anses nödvändiga.
   3. Lösningen ska gynna biologisk mångfald och främja kulturella och reglerande ekosystemtjänster.
   4. Lösningen ska väga in sociala mervärden, såsom pedagogik, tillgänglighet, god hälsa och säkerhet.
   5. Det är rimligt att anta att man i den enskilda utformningen kommer behöva göra avvägningar och val. Bidragen ska därför på ett öppet sätt beskriva vilka parametrar som gynnas och vilka som missgynnas av bidraget. Dessa parametrar innefattar både ekologiska avvägningar och avvägningar gällande ekosystemtjänster och nyttor.

   Bidragen ska också ta hänsyn till slittålighet, målkonflikter (t.ex. införandet av främmande arter) och ekonomisk gångbarhet och skalbarhet.

   Det kan vara lekplatser, skol- och förskolegårdar, parkmiljöer, innergårdar i flerfamiljshus, arbetsplatser och idrottsplatser.

   Vi kommer ha olika kategorier som man kan tävla i och tidiga idéer går absolut bra om de går att beskriva på ett sådant sätt att nytta och påverkan ändå kan utredas.

   Om lösningen precis är lanserad på marknaden men inte har fått fäste är det okej, men är den etablerad vill vi att ni skickar in en tydlig vidareutveckling till tävlingen.

   Ta del av reslutatet

   Vinnarna presenteras på ett slutseminarium som genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Naturvårdsverket, Formas och Vinnova. Möt innovatörerna, hör den senaste forskningen och inspieras av goda exempel från verkligheten.

   Tävlingen arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket

   Logotyp med blå bakgrund och vit text. En symbol finns nere till höger.

   Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.