Verktyget tidstegen för klimatbedömning av energiåtgärder

Tidstegen är ett verktyg för klimatbedömning av energilösningar i byggnader vid renovering eller nybyggnation. Verktyget har utvecklats för att beräkna hur en förändring i byggnadens energianvändning under driftsfasen påverkar utsläpp av växthusgaser med hänsyn tagen till interaktionen med energisystemet.

Verktyget kan användas av fastighets- och byggföretag för att beräkna konsekvenser ur klimatsynpunkt av att investera i olika lösningar för byggnaders energitillförsel. Det är lämpligt att använda vid planering av olika åtgärder vid nybyggnation eller ombyggnation.

Med hjälp av verktyget kan olika energiåtgärder jämföras mot varandra för att hitta optimal lösning ur klimatsynpunkt. Resultaten kan användas som ett av flera beslutsunderlag vid val av olika energilösningar. Verktyget kan även användas av andra organisationer som vill analysera konsekvenser av energiåtgärder, till exempel av solcellsföretag för att utvärdera klimatnytta av solcellsinstallationer.

Varför använda Tidstegen?

Verktyget Tidstegen är det enda brett tillgängliga verktyg för att analysera konsekvenser ur klimatsynpunkt av olika energiåtgärder. Verktyget bygger på en metod som utvecklats i flera forskningsprojekt som genomförts 2013-2020 i samarbete mellan myndigheter, forskare, byggbransch och energibransch. Metoden bygger på att beskriva konsekvenser vid nybyggnad eller vid ombyggnad jämfört med en referensbyggnad. Metoden ska visa på effekterna av olika val och kunna ge underlag till beslut vid planering av renovering och nybyggnation.

Stad och vatten, lyftkranar och höghus.

Hur går det till?

I verktyget lägger du som användare själv in uppgifter om de energilösningar du vill analysera. Detta görs enligt en mall som finns i verktyget. Verktyget innehåller data om klimatpåverkan från elsystemet och för några typnät för fjärrvärme. Det finns även data för vissa verkliga fjärrvärmesystem. När resultaten är klara kan användaren ladda ned en resultatfil i excelformat.

3D material för byggande. Stege, byggnadsmterial så som isoleringar

Verktyget

Verktyget Tidstegen är det enda brett tillgängliga verktyg för att analysera konsekvenser ur klimatsynpunkt av olika energiåtgärder. Verktyget i dess nuvarande form är gratis.

Utbildningar och workshoppar

Vi kommer att erbjuda utbildningar i Verktyget Tidstegen vid olika tillfällen. Vi kan även anordna skräddarsydda utbildningar och workshops på och för just ert företag. Kontakta gärna oss om du är intresserad av något av detta.

Webbinarium vid lansering

Missade du webbinariet vi arrangerade vid lanseringen eller vill du se det igen? Här kan du registrera dig och titta i efterhand.

Support

I dagsläget när verktyget är gratis att använda är möjligheten till fri support begränsad. Vi erbjuder dock olika tjänster kopplade till verktyget, så kontakta oss om du behöver hjälp så berättar vi mer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.