SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre

Bristen på rent vatten är ett växande problem i världen. På testanläggningen SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre, utvecklar vi tekniker för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten. Med vår forskning och våra lösningar kan vi bidra till att fler får tillgång till renare vatten.

Forskning och utveckling för renare vatten – en testanläggning i världsklass

SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre, är en av världens ledande FoU-anläggningar inom vattenreningsteknik. Anläggningen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH används i både nationella och internationella forskningsprojekt och som en test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter.

Abstract picture of flowing water on white background.

Globala behov i urbana miljöer

En allt större andel av världens befolkning flyttar till städer och redan idag bor mer än hälften av alla människor i urban miljö. I många länder är tillgången till rent vatten begränsad, något som förvärras av tilltagande klimatförändringar. Därför måste städernas vattenproblem lösas på ett mer progressivt sätt, så att man i reningsverken kan producera energi samtidigt som vattnet kan återanvändas och näringsämnena kan återföras i kretsloppet.

Logotyp IVL Svenska MIljö Institutet
logotyp
Hammarby Sjöstadsverk Vid kontrollen

Professionell personal på plats

På SWIC arbetar experter inom återvinning av vatten året runt med teknikutveckling, provtagning och analys. Anläggningens uppbyggnad är mycket bra lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik. Anläggningen är uppbyggd på ett sätt som möjliggör en flexibel styrning och interaktion med olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser.

Flytt av Sjöstadsverket Water Innovation Centre

I september 2022 lämnade vi de tidigare lokalerna vid Henriksdals reningsverk i Stockholm. För tillfället pågår arbete med att förbereda vår nya lokalisering vid Loudden för vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Nu pågår anpassning av befintliga byggnader och en industrihall etableras på området. Löpande arbete i verksamheten pågår under inflyttningsperionden, bland annat med våra mobila piloter.

Ta en digital rundtur

I denna digitala rundtur får du se insidan av vår tidigare testanläggning, Hammarby Sjöstadsverk, samt träffa några av dem som arbetade där. Du kan även se filmen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan senast ändrad: 2023-03-27

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen