1. Startsida
  2. Publikationer
  3. Examensarbete: Orsaker till livsmedelsförluster - nötkött och potatis
A plate with red meat and potatoes, ready for eating

Examensarbete: Orsaker till livsmedelsförluster – nötkött och potatis

Var sker matsvinnet när det gäller nötkött och potatis? Det har Lily Gao och Emelie Johansson, KTH, undersökt i sitt examensarbete som har titeln Orsaker till livsmedelsförluster och livsmedelsavfall längs med värdekedjor av nötkött och potatis.

Syftet med examensarbetet är att kartlägga var matsvinnet uppkommer i värdekedjorna för två livsmedel, nötkött och potatis, samt identifiera orsakerna. Tanken är att bistå Samarbete för minskat matsvinn i det fortsatta arbetet för att minska matsvinn genom att identifiera möjliga förebyggande åtgärder.

Arbetet bestod av fyra huvuddelar: kartläggning av värdekedjan och dess förluster, hotspot-analys för att identifiera orsaker som SAMS kan påverka och som bidrar till stora mängder svinn, analys för att identifiera rotorsaker och till sist lösningsplanering för att föreslå förebyggande åtgärder.

Sidan senast ändrad: 2021-08-05
Ikon med kryss
Till toppen