Flera blomkålshuvuden med blad.

Organisation

Arbetet i Samarbete för minskat matsvinn leds av en styrgrupp som fattar strategiska beslut.

Ett komplement till styrgruppen är arbetsgrupperna där specifika frågor hanteras ur ett längre perspektiv. Det finns även möjlighet till kortare projekt och specifikt arbete inom arbetsgruppernas spetsgrupper.

Samarbetets kansli drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet. Kansliet sköter administrationen, samordnar arbetet i styr- och arbetsgrupper, hanterar insamlade data och medlemmarnas statistik samt sköter kommunikationen, bland annat hemsidan.

Medlemmar i styrgruppen:

Medlemmar i styrgruppen

Organisation

Namn


Visita

Jonas Siljhammar

Ordförande

Orkla

Agneta Påander

Vice ordförande

Compass Group

Annika Skogsvik


Svenska köttföretagen

Theres Strand


Norrmejerier

Anna-Karin Karlsson


Menigo

Fredric Andersson


Coor

Ann-Charlott Sjökvist


Livsmedelsverket

Britta Ekman


Jordbruksverket

Maria Lindsäth


LRF

Kjell Ivarsson


Coop

Mattis Bergquist


Konsumentföreningen Stockholm

Minna Hellman

Adjungerad