Kunskapspool

Här nedan kan ni se personer som ingår i vår kunskapspool.

Dr Ingrid Strid

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sverige
Forskare, Institutionen för energi och teknik

Adress: Box 70 32, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms Väg 9, 756 51 Uppsala

Mejladress: ingrid.strid@slu.se
Webbsida: www.slu.se/matsvinn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 018-67 15 59

Forskning och samarbeten

Samarbeten med partners i:

 • Tyskland
 • Finland
 • Norge

Forskningsområden:

 • Matsvinn och förluster i hela livsmedelssystemet
 • Miljömässiga effekter av åtgärder mot matsvinn
 • Livscykelanalys av mat, foder, bioenergi

Fokus på följande sektorer:

 • Detaljhandeln
 • Primärproduktionen
 • Livsmedelssystemet som helhet

Fokus på följande produkter:

 • Nötkött
 • Frukt och Grönt
 • Alla produkter som leder till resursslöseri

Projekt:

Lantmästare Louise Ungerth

Ungerth & Co, Sverige
Senior rådgivare, analytiker

Adress: Stationsvägen 6, 192 66 Sollentuna

Mejladress: louise@louiseungerth.se
Webbsida: www.louiseungerth.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 070-341 55 30

Övrig information:
Styrelseledamot Örebro universitet, AB Sigill Kvalitetssystem och Föreningen Matsvinnet.

Forskning och samarbeten

Fokus på följande sektorer:

 • Matsvinn
 • Livsmedel
 • Hälsa
 • Förpackningar
 • Konsumenträtt, konsumentbeteende
 • Hållbarhet från jord till jord

Docent Mattias Eriksson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sverige
Forskare, Institutionen för energi och teknik

Adress: Lennart Hjelms väg 9, 756 51 Uppsala

Mejladress: mattias.eriksson@slu.se
Webbsida: https://www.slu.se/cv/mattias-eriksson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 018-67 17 32

Forskning och samarbeten

 • Europa
 • Brasilien
 • Indien

Forskningsområden:

 • Miljösystemanalys
 • Matsvinnsmätning
 • Livscykelanalys

Fokus på följande sektorer:

 • Handel
 • Storkök och restaurang
 • Industri

Fokus på följande produkter:

 • Bröd
 • Frukt och grönt
 • Färskvaror

Projekt:

Professor Karin Östergren

RISE, Sverige
Senior forskare, Jordbruk och Livsmedel/Hållbar konsumtion och produktion

Forskning och samarbeten

Samarbeten med partners i:

 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Tyskland
 • Storbritannien
 • Italien
 • Nederländerna
 • Spanien
 • Portugal
 • Österrike
 • Belgien
 • Frankrike
 • Ungern
 • Kina
 • BEL

Forskningsområden:

 • Matsvinn: kvantifiering och lösningar
 • Systemanalys
 • Livsmedelsteknik
 • Supply Chain Management
 • Spårbarhet

Fokus på följande sektorer:

 • Livsmedelsförädling
 • Från skörd till konsument (hela kedjan, olika produkter)

Fokus på följande produkter:

 • Alla typer men framförallt mejeriprodukter när det gäller tekniklösningar

Projekt:

 • Kartläggning av resursflöden i Västra Götaland och kvantifiering resurs strömmar: Re:Source Kompetensprojekt Livsmedelskedjan, 2020 (Projektledare)
 • Identifying methods for monitoring the reduction of food waste and food loss and the effectiveness of relevant reduction actions, uppdrag Nordiska Ministerrådet, 2020 (Projektleadare: Östfoldforskningen)
 • Resurseffektivtet i lantbruk, 2019, Västra Götalandsregionen Klimat2030 (Delprojektledare)
 • Systemstöd för ökad redistribution av funktionellt livsmedelssvinn - producerat mat ska ätas, VINNOVA 2018–2019 (Projektledare: Stockholms Stadsmission)
 • KuttMatsvinn2020 Forskning – Gøteborgsmodellen, Bionaer, 2017–2020, (Delprojektledare, Projektledare: Östfoldforskningen)
 • Policydialoger om bioekonomi för hållbar utveckling: värdeskapande, vägar och styrning, VINNOVA, 2018–2019. (Projektledare: Stockholm Environmental Institute)
 • Protein Shifts, Pufendorf 2018-2019, https://www.pi.lu.se/en/activities/Proteinshifts Länk till annan webbplats.
 • REFRESH -Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain, Horizon2020, 2015-2019. (WP-ledare) https://eu-refresh.org/ Länk till annan webbplats.
 • SIANI Expert Group on Food waste prevention strategies for global food chains, (Projektledare)
 • FUSIONS – Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies, FP7, 2012 - 2016 (WP-ledare): http://www.eu-fusions.org/ Länk till annan webbplats.
 • FUTURE_FOODFaster Upcoming Technology Uptake Relevant for the Environment in FOODs, Horizon2020, 2015 – 2018 (WP-ledare)
 • Food losses and food waste in South African food chains, SIDA, 2013-2014. (Projektledare)
 • PRESERF – Processing Raw Materials into Excellent and Sustainable End products while Remaining Fresh, FP7, 2010-2014. (WP-ledare)
 • Transparent Food – Quality and integrity in food: a challenge for chain communication and transparency research, FP7, 2009-2011. (WP-ledare)
 • REELIV –Tools for productive and environmentally friendly food production management, VINNOVA, 2006-2008. (Projektledare)
 • Modelling traceability, risk evaluation and risk handling in food process line design, VINNOVA, 2004-2008. (Projektledare)
 • Reduction of energy and water consumption in food industry by application of membrane technology, Energimyndigheten, 2003-2006. (Projektledare)
 • Slutna livsmedelsfabriker, VINNOVA”, 1999-2001, 2000-2002. (Projektledare)

Dr Kristina Liljestrand

Chalmers Industriteknik, Sverige
Logistikforskare och projektledare, Cirkulär ekonomi

Forskning och samarbeten

Samarbeten med partners i:

 • Sverige

Forskningsområden:

 • Logistik
 • Affärsmodeller
 • IT-system

Fokus på följande sektorer:

 • Livsmedelsproducenter
 • Grossister
 • Butiker

Fokus på följande produkter:

 • Livsmedel

Projekt:

Dr Helén Williams

Karlstads universitet, Sverige
Docent i miljö- och energisystem och forskare vid Centrum för Tjänsteforskning.

Adress: Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad

Mejladress: helen.williams@kau.se
Webbsida: https://www.kau.se/forpackningar-hallbar-utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och https://www.kau.se/forskare/helen-williams Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 054-700 1850, 073-365 54 91

Övrig information:
Kan förpackningar bidra till en hållbar utveckling? I vår forskning ser vi hur bättre förpackningar kan ge mindre resursförbrukning, mindre miljöpåverkan och att fler ska kunna få äta sig mätta. I Sverige samarbetar vi med Lunds universitet, Linköpings universitet och SLU i Uppsala.

Forskning och samarbeten

Samarbeten med partners i:

 • Australien
 • Norge
 • USA
 • Finland

Forskningsområden:

 • Hållbar förpackningsutveckling
 • Konsumentbeteenden och matsvinn
 • Livscykelanalys

Fokus på följande sektorer:

 • Livsmedel
 • Förpackning
 • Design

Fokus på följande produkter:

 • Alla livsmedel

Projekt: