Deltagare i överenskommelsen

Dessa parter är deltagare i Samarbete för minskat matsvinn:

Grön symbol med gul blomma och vit text Arla
Logotyp med en symbol i svart och guld. text med företagsnamnet till höger.
Logotyp. Coop skrivet i gröna bokstäver som går in i varandra.
Logotyp med ett stort C i mitten. I C ryms en orange stjärna. Svarta bokstäver för företaget under.
Logotyp med symbol i mtten ovanför namnet i svart. Symbolen är en romb med blått överst senan grönt och brunt. Symboliserar jordbruk.
Logotyp med gul botten, text i blått och en röd tuppkam över O:et i Kronfågel.
Logotyp med en bärkasse till vänster och svart text till höger.
Logotyp, svart text under svart figur som bildar bokstäverna li
Logotyp, svart text till höger och en röd symbol till vänster.
Logotyp formad som en kantig treklöver eller ett träd i blågrön färg. Texten LRF i var sin del.
Logotyp med vit bakgrund och texten martin&servera
Logotyp på rund vit bakgrund. Röd platta som övergår i orange i toppen. Texten menigo.
Logotyp med blå bakgrund och vit text. En symbol finns nere till höger.
Logotyp med blå bakgrund och texten norrmejerier
Logotyp med vit bakgrund och texten Orkla i rött. En halv gul stjärna visas upp till vänster om texten.
Logotyp med runda cirklar i olika storlekar och färg över en svart text med företagsnamnet.
Logotyp. Grön text med organisationsnamnet.
Logotyp. Blå text med en röd detalj.
Logotyp med symbol i gul toch blått till vänster. Organisationsnamnet till höger i blå text.
Logotyp. Grön text med företagsnamnet.

Vill ditt företag gå med i Samarbete för minskat matsvinn?

För ingående parter är det i korthet följande åtaganden:

  1. Att man förbinder sig till att jobba med att minska matsvinnet i sin egen verksamhet – att arbeta mot det mål som överenskommelsen har.
  2. Rapportera in data om matsvinn/matavfall/förluster från den egna verksamheten till överenskommelsen.
  3. Delta i någon mån i arbetsgrupper (exakt hur mycket är såklart upp till var och en, men en av överenskommelsens grundpelare är samverkan, och då måste man ju vara lite aktiv).
  4. Kommunicera till kansliet kring de arbete och framsteg som görs från år till år för att uppnå målen.

  Utöver detta finns möjligheter att engagera sig i projekt som förhoppningsvis kommer skapas tillsammans av medlemmar, att vara med i styrgrupp, delta vid möten och årligt seminarium etc.

   

  Deltagaravgifter

  deltagaravgifter

  Organisation

  Årlig avgift

  Företag med mer än 25 MSEK i omsättning

  30 000 kr

  Företag med 12-25 MSEK i omsättning

  10 000 kr

  Företag med mindre än 12 MSEK i omsättning

  5 000 kr

  Kommuner/civilsamhälle

  25 000 kr

  Branschorganisationer, mindre

  5 000 kr

  Branschorganisationer, större

  50 000 kr

   

  Är ni redan deltagare i Samarbete för minskat matsvinn?

  Deltagare kan nå interna dokument via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..