Kunskapsbank för en klimatneutral bygg- och fastighetsbransch

För att underlätta för aktörer att ta ett samlat grepp om klimatomställningen och lättare navigera i alla underlag har IVL samlat det viktigaste på ett och samma ställe.

Vill du vara med och göra bygg- och fastighetsbranschen klimatneutral?
Ta hjälp av vår samlade kunskapsbank!

En femtedel av Sveriges miljöpåverkan är kopplad till bygg- och fastighetssektorn. Förenklat kan denna klimatpåverkan delas in i tre stora huvudområden; byggnation, driftenergi och användare. Denna kunskapsbank tar sin utgångspunkt i dessa tre områden, samt det strategiska klimatarbetet. Förhoppningen är att kunskapsbanken ska hjälpa branschen med översikt och stöd vid prioriteringar.

Under de olika områdena hittar du fakta, tips, relaterade länkar och webbinarier som förhoppningsvis hjälper dig och ditt företag framåt i klimatarbetet i varje skede av byggprocessen. För att lyckas med att minska klimatpåverkan från byggnation så är det av stor vikt att alla i aktörer i en byggnads livscykel är med och bidrar.

Fyra fokusområden för klimatneutral byggnation

Kvinna cyklar i Göteborg

Strategiskt klimatarbete

Strategiskt klimatarbete handlar till stor del om att prioritera klimatarbetet rätt utifrån förutsättningar. Ju större företag desto mer omfattande brukar det strategiska arbetet behöva vara.

Lär dig mer om strategiskt klimatarbete

Hus i byggområde

Byggnation

Byggnationens klimatpåverkan uppstår när byggmaterial och produkter produceras och transporteras, samt under byggprocessen. Detta gäller inte bara nybyggnation utan även vid renoveringar, ombyggnad, tillbyggnad och underhållsarbete. Det finns god potential att minska dessa utsläpp.

Lär dig mer om klimatpåverkan från byggnation

Kraftledningar i mörker

Driftenergi

Klimatpåverkan från driftenergin är kopplad till den energi som köps in till en byggnad i form av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt de egna energianläggningarna. Sverige har låga utsläpp jämfört med andra delar av världen – men det är viktigt att ha bra byggnader och att rätt energi används på rätt plats och vid rätt tid.

Lär dig mer om klimatpåverkan från driftenergi

Familj äter middag i kök

Användare

Det finns en klimatpåverkan som orsakas av användare men där fastighetsägaren kan underlätta och möjliggöra minskade utsläpp. Exempelvis bidrar tillgång till laddning av elfordon, avfallssortering och energianvändning. Många fastighetsägare gör insatser inom dessa områden men följer sällan upp klimatnyttan.

Lär dig mer om klimatpåverkan från användare

Senaste IVL-nyheterna inom hållbar samhällsbyggnad

Den här webbplatsen har byggts upp med finansiering från Formas inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

 

IVL Svenska Miljö Institutet logo
Formas logga