Kriterieklivet - upphandlingskriterier i ett livscykelperspektiv

Här nedan hittar du kriterier för kravställning och verifikat vid upphandling, både produktspecifika klimatkriterier och åtgärdsspecifika cirkulära kriterier.