1. Startsida
  2. Utbildning

Utbildningar i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Syftet med utbildningen i BM är att du som kursdeltagare ska få en kickstart i ditt klimatarbete med hjälp av BM och snabbt bli självständig i ditt arbete.

Kursen kräver inga speciella förkunskaper, utan kan ses som en nybörjarutbildning i klimatberäkning av byggnader med hjälp av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

Kursens upplägg

Vi inleder med en presentation av bakgrunden till att vi har klimatberäkningar i Sverige och varför det är viktigt att genomföra dem. Efter det blandar vi teoripass med att gå genom olika funktioner i BM tillsammans samt ni får påbörja övningsuppgifter för att testa verktyget. Du får även lära dig mer om produktspecifika klimatdata (EPD:er) och får möjlighet att testa den digitala inläsningen mellan ett kalkylprogram och BM vilket gör ditt arbete effektivare.

Vi går även igenom kraven på klimatberäkning enligt Miljöbyggnads indikator 15 samt kraven på en klimatdeklaration enligt lagkravet. Efter utbildningen får du tillgång till en beräkningsexpert på IVL som kan hjälpa dig med de utmaningar du ser när du kommer hem och praktiserar din nya kunskap. Cirka 3 veckor efter utbildningstillfället bjuds du in till en uppföljande frågestund där fokus ligger på att dela erfarenheter mellan kursdeltagarna och svara på återstående frågor. Under utbildningsperioden får ni tilldelat en testlicens för BM Pro Personal för att kunna testa den digitala inläsningen.

Sidan senast ändrad: 2021-11-10
Ikon med kryss
Till toppen