Utbildningar i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Syftet med utbildningen i BM är att du som kursdeltagare skall få en kickstart i ditt klimatarbete med hjälp av BM och snabbt bli självständig i ditt arbete.

Kursen kräver inga speciella förkunskaper, utan kan ses som en nybörjarutbildning i klimatberäkning av byggnader med hjälp av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

Kursens upplägg

Vi inleder med en presentation av bakgrunden till att vi har klimatberäkningar i Sverige och varför det är viktigt att genomföra dem. Efter det fokuserar vi på den praktiska beräkningen där vi går genom funktioner i BM tillsammans och blandar teoripass med övningsuppgifter. Du får lära dig mer om EPD:er (Environmental Product Declaration) och hur du kan nyttja specifika klimatdata. Vi kollar även in hur materialmängder läses in digitalt till BM från kalkylverktyg vilket gör ditt arbete effektivare.

Vi går också igenom kraven i Miljöbyggnad 3.0/3.1 indikator 15 samt kraven på en klimatdeklaration. Efter utbildningen så får du tillgång till en beräkningsexpert på IVL som kan hjälpa dig med de utmaningar du ser när du kommer hem och praktiserar din nya kunskap. Efter ca 3 veckor efter utbildningstillfället bjuds du in till en frågestund där fokus ligger på att dela erfarenheter mellan kursdeltagarna och svara på återstående frågor.