A green bus driving across a bridge over water, lots of tall building in back. Malmö Sweden

Verktygsinformation och licenser

BM är ett verktyg som beräknar en byggnads klimatpåverkan från byggmaterial, transporter och processer på byggplats enligt LCA metodik definierad i EN15804 och EN15974. BM uppfyller alla krav för att uppfylla lagkravet om klimatdeklarationer för byggnader genom att använda klimatdata från Boverkets klimatdatabas.

Naturligtvis går det också utmärkt att använda verktyget för att uppfylla Miljöbyggnads krav på klimatberäkning eller för att svara på en upphandling där kvalitetskraven är höga. Självklart kan du även använda produktspecifika miljövarudeklarationer (EPD:er) i verktyget. För mer detaljerad information om verktyget så finns manualen Pdf, 5.1 MB. att ladda ned eller så installerar du verktyget och testar.

Verktyget är utvecklat av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av byggbranschen och har anpassats till branschens behov i en rad forskningsprojekt, som exempelvis Klimatkrav till rimlig kostnad.

BM finns tillgängligt som olika licenser vilka är mer eller mindre avancerade. Följande frågor avgör ditt behov och styr också priset:

  1. Vill du kunna läsa in resursmängder från kostnadskalkyler? Resurssammanställningen läses in digitalt från byggkostandskalkyl såsom Sektionsdata, Bidcon, SPIK, MAP och Vico.
  2. Vill du kunna arbeta i team? Genom att arbeta i team kommer ni åt varandras klimatberäkningar och underlag så att ni kan arbeta effektivt tillsammans.
  3. Vill du äga ditt eget resursregister? För de som vill ha full kontroll på sina beräkningar och själva styra över mappningar och enhetsomvandlingar.
Verktygsinformation och Licenser

BM Free

BM Pro Personal

BM Pro Team

BM Pro Business

 Den enklaste licensversionen för att göra klimatberäkning för en byggnad – som Excel fast smartare.

En personlig licens där den digital inläsningen effektiviserar arbetet.

När du vill dela klimatberäkningar med andra för att effektivisera teamet.

När du vill använda ett eget företagsspecifikt resursregister.

Databas med generiska data inklusive Boverkets klimatdatabas.

Databas med generiska data inklusive Boverkets klimatdatabas.

Databas med generiska data inklusive Boverkets klimatdatabas.

Databas med generiska data inklusive Boverkets klimatdatabas.

En användare.

En användare.

Flera användare som delar beräkningar och data gör arbetet effektivt.

Flera användare som delar beräkningar och data gör arbetet effektivt.

Manuellt upprättad resurssammanställning, lika enkelt som i Excel men smartare.

Digital inläsning av resurssammanställning från byggkostandskalkyl för att effektivisera beräkningsarbetet.

Digital inläsning av resurssammanställning från byggkostandskalkyl för att effektivisera beräkningsarbetet.

Digital inläsning av resurssammanställning från byggkostandskalkyl för att effektivisera beräkningsarbetet.


Delat resursregister gör dig effektiv snabbt och drar nytta av andras arbete.

Delat resursregister gör dig effektiv snabbt och drar nytta av andras arbete.

Eget resursregister ger dig full kontroll över beräkningarna och du kan kvalitetssäkra mappningar och enhetsomvandlingar.

Användarsupport beställs i verktyget.

Användarsupport beställs i verktyget.

Användarsupport offereras, däremot ingår support för att administrera teamet.

Användarsupport offereras, däremot ingår support för att administrera teamet.

Gratis (0 kr). Support köps till för 6000 kr/år.

6000 kr/ år

Support köps till för 6000 kr/år.

39 800 kr/år för max 10 användare därefter 3000 kr/användare och år.

99 400 kr.