A green bus driving across a bridge over water, lots of tall building in back. Malmö Sweden

Verktygsinformation och licenser

BM är ett verktyg som beräknar en byggnads klimatpåverkan från byggmaterial, transporter och processer på byggplats enligt LCA metodik definierad i EN15804 och EN15974. BM uppfyller alla krav för att göra klimatdeklarationer av byggnader genom användning av klimatdata från Boverkets klimatdatabas.

Naturligtvis går det också utmärkt att använda verktyget för att uppfylla miljöbyggnads klimatkrav eller för att svara på en upphandling där kvalitetskraven är riktigt höga. Självklart kan du även använda miljövarudeklarationer (EPD) i verktyget. För mer detaljerad information om verktyget så finns manualen att ladda ned eller så installerar du verktyget och testar.

Verktyget är utvecklat av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av byggbranschen och har anpassats till branschens behov i en rad forskningsprojekt, som exempelvis Klimatkrav till rimlig kostnad.

BM finns tillgängligt i olika licenspaket som är mer eller mindre avancerade. Följande frågor avgör ditt behov och styr också priset:

  1. Vill du kunna läsa in resursmängder från kostnadskalkyl? Resurssammanställningen läses in digitalt från byggkostandskalkyl såsom Sektionsdata, Bidcon, Spik(Skanska), MAP och Vico (BIM).
  2. Vill du kunna arbeta i team? Genom att arbeta i team kommer ni åt varandras klimatberäkningar och underlag så att ni kan arbeta effektivt tillsammans.
  3. Vill du äga ditt egna resursregister? För de som vill ha full kontroll på sina beräkningar och själva styra över mappningar och enhetsomvandlingar.
Verktygsinformation och Licenser

BM Free

BM Pro Personal

BM Pro Team

BM Pro Business

Ett enkelt gränssnitt för att göra klimatberäkning för en byggnad – som excel fast smartare.

En personlig licens där den digital inläsningen effektiviserar arbetet.

När du vill dela klimatberäkningar med andra för att effektivisera teamet.

När du vill använda ett eget företagsspecifikt resursregister.

Databas med generiska data. Boverkets databas när den släpps.

Databas med generiska data. Boverkets databas när den släpps.

Databas med generiska data. Boverkets databas när den släpps.

Databas med generiska data. Boverkets databas när den släpps.

En användare.

En användare.

Flera användare som delar beräkningar och data gör arbetet effektivt.

Flera användare som delar beräkningar och data gör arbetet effektivt.

Manuellt upprättad resursförteckning, lika enkelt som i excel men smartare.

Digital inläsning av resursförteckning från byggkostandskalkyl spar tid.

Digital inläsning av resursförteckning från byggkostandskalkyl spar tid.

Digital inläsning av resursförteckning från byggkostandskalkyl spar tid.


Delat resursregister gör dig effektiv snabbt och drar nytta av andras arbete.

Delat resursregister gör dig effektiv snabbt och drar nytta av andras arbete.

Eget resursregister ger dig full kontroll över beräkningarna och du kan kvalitetssäkra mappningar och enhetsomvandlingar.

Användarsupport beställs i verktyget.

Användarsupport beställs i verktyget.

Användarsupport Offereras, däremot ingår support för att administrera teamet.

Användarsupport Offereras, däremot ingår support för att administrera teamet.

Fritt.
Support köps till för 6000 kr/år.

6000 kr/ år

Support köps till för 6000 kr/år.

39 800 kr/år för max 10 användare därefter 3000 kr/användare och år.

99 400 kr.