Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett branschgemensamt verktyg för klimatberäkning av byggnader.

Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatberäkning av en byggnad. Med verktyget kan man räkna fram hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionsmetoder. Beräkningen kan användas för att uppfylla Boverkets lagkrav, miljöbyggnads klimatkrav eller för att svara på tuffa upphandlingskrav.

Verktyget erbjuds i fyra olika varianter från en enklare gratisversion till en avancerad fleranvändarversion. Se mer information nedan. Naturligtvis finns det också utbildning och support, något som är viktigt när du vill tjäna tid och bli effektiv snabbt.

Verktyget

insidan av en lyftkran

Om verktyget

BM innehåller en färdig databas med generiska klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden och kommer att anpassas till Boverkets klimatdatabas när den är lanserad. En mängdberäkning läses in digitalt till BM från kostandskalkylmjukvaror, som sedan beräknar klimatpåverkan från materialproduktion, transporter och byggproduktion för de material som ingår i byggnaden. Andra faser i en byggnads livscykel kan också beräknas för byggprojektet men görs då utanför BM. De mest påverkande byggresurserna kan ersättas av specifika data från så kallade EPDer.

Varför BM?

skyskrapor med blå himmel

Varför använda BM?

Verktyget baseras på de underlag som redan tas fram i byggprocessen, en sk kostnadskalkyl, vilket ger en stor tidsvinst och kopplar till etablerade processer i byggsektorn. Tillgången till generiska data gör att man tidigt i byggprocessen kan få en uppfattning om en byggnadens klimatpåverkan för att senare i processen göra aktiva materialval baserad på specifika data från en EPD. På så sätt är BM ett verktyg som kan användas för klimatberäkning från tidiga skeden tills byggnaden är uppförd.

Hur gör jag för att komma igång?

Bestäm vilken version av BM du behöver genom att se tabellen nedan. Längst till vänster finns den enklaste versionen och sedan inkluderas mer avancerad funktionalitet ju längre åt häger du rör dig. Mer information finns under licencer.

För dig som är ny till BM och klimatberäkning rekommenderar vi att du går en grundutbildning och beställer support på verktyget. Mer information finner du också nedan.

Beställning av licenser gör du i verktyget, så ladda ner verktyget och kika runt så kan du enkelt beställa där. Det är gratis att ladda ned, installera och använda BM free samt du kan när som helst uppgradera din licens.

Klimatdata i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Rätt data är avgörande för att en klimatberäkning skall vara representativ för den byggnad som beräknas. Därför levereras BM med en uppsättning klimatdata för de vanligast byggmaterialen på den svenska marknaden.

När Boverkets databas blir offentligt tillgänglig kommer också denna databas bli tillgänglig i BM. Boverkets data innehåller dels konservativa data som ska användas när du ska ta fram en klimatdeklaration enligt lagförslaget, samt typiska data som används i alla andra syften. Även anläggningsdata från Trafikverket kommer att ingå så att anläggningsprojekt kan beräknas.

Utveckling pågår också så att BM-användarna under 2021 ska kunna kan komma åt kvalitetssäkrade EPD-data vilket till exempel är viktigt vid upphandling.

 BM Free

Ett enkelt gränssnitt för att göra klimatberäkning för en byggnad.

  • Klimatdata enligt ovan BM Pro Personal

En personlig licens där den digital inläsningen effektiviserar arbetet.

  • Klimatdata enligt ovan
  • Digital inläsningUtbildning

Kick starta ditt arbete med BM genom att gå en introduktionsutbildning. Dessa arrangeras löpande över året.

 BM Pro Teams

När du vill dela klimatberäkningar med andra för att effektivisera teamet.

  • Klimatdata enligt ovan
  • Digital inläsning
  • Arbeta i team

 BM Pro Business

När du vill använda ett eget företagsspecifikt resursregister.

  • Klimatdata enligt ovan
  • Digital inläsning
  • Arbeta i team
  • Eget resursregister


Support

Få tillgång till en expert i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg när du stöter på utmaningar.

BM blir licensbelagt

Se webbinariet från den 29 april.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inte nyheter och aktualiteter inom området klimatberäkning av byggnader