Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader.

Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Med verktyget kan man räkna fram hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt.

Verktyget

insidan av en lyftkran

Om verktyget

BM innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden. De byggresurser som hanteras i verktyget har valts ut för att klara krav enligt Miljöbyggnad 3.0, vilket innebär grundkonstruktion och bärande delar. Genom att utgå från mängdberäkningen av en byggnad erhålls indata för BM, som sedan beräknar klimatpåverkan från materialproduktion, transporter och byggproduktion för de material som ingår i byggnaden. Andra faser i en byggnads livscykel kan också beräknas för byggprojektet men görs då utanför BM.

Varför BM?

skyskrapor med blå himmel

Varför använda BM?

Verktyget baseras på det underlag som tas fram under en byggnads projektering. Verktyget innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden. Det gör att man direkt kan få ett medelvärdesresultat som beskriver en byggnads klimatpåverkan i Sverige. Resultatet kan därefter användas för att göra förbättringar av den aktuella byggnaden. 

 

 

Företagsspecifika data

Det går att byta ut medelvärdesdata mot företagsspecifika data om leverantören tagit fram en miljövarudeklaration, EPD enligt EN15804. Man kan också jämföra olika konstruktionslösningar för att minska klimatpåverkan från de produkter som ingår i byggnaden. Verktyget kan användas i upphandling eller för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, som är det första nationella miljöcertifieringssystemet som ställer krav på klimatberäkningar.

En gul och en grå byggnad

Verktyget, databas och support

Beräkningsverktyget och databas tillhandahålls utan kostnad, och finns för nedladdning här. Support, utbildning och andra tjänster erbjuds också och kan köpas till separat. Information om våra tjänsteerbjudanden och utbildningar inom BM och klimatberäkningar hittar du via menyn.

Här kan du ta dela av anvisningar för LCA-beräkningar av byggprojekt