Väldigt bra att scenarierna visar vilka radikala åtgärder som egentligen behövs för att nå fram till klimatneutralitet med bibehållen social hållbarhet.

Annika Myrén, Umeå kommun​