Omställningsstarten har lagt en grund för tvärsektoriellt arbete.

Linda Corneliusson Linde, Falkenbergs kommun