Lekplats med träutrustning i en stadspark
 1. Startsida
 2. Projekt
 3. Innovationstävlingen för ekosystemtjänster i utemiljöer

Utmaning – grönytor med mervärden

Det behövs kreativa lösningar på samhällsutmaningen att både främja vår biologiska mångfald och det mänskliga välbefinnandet, samtidigt som vi skyddar, utvecklar eller skapar ekosystem. I den här tävlingen sökte vi idéer på naturbaserade lösningar som främjar utformningen av hållbara utemiljöer. Tävlingen riktade sig till alla som hade en idé eller produkt för grönytor i vårt samhälle som bidrar till hållbara mervärden för människa och miljö. Alla tävlande fick sin idé eller produkt utvärderad av experter och chansen till vidareutveckling och stöd.

Vinnarna i tävlingen

Lekotoper – Urbio och Örebro kommun

Juryns motivering till priset: ”En snyggt paketerad och visualiserad lösning med chans att skapa attraktiva naturmiljöer och lekytor. Innovationen möter ett behov av multifunktionella miljöer i samhället. Lekotoper kombinerar ekosystemtjänster med sociala värden och sätter barnen i fokus och har stor potential att få oss att tänka nytt.”

Nyfiken på naturen – Flora och Fauna Sverige AB och Årsta gård

Juryns motivering till priset: ”Nyfiken på naturens pedagogiska trädgårdar för barn med särskilda behov är en väl genomtänkt och värdeskapande lösning med stor potential för målgruppen som oftast annars är förbisedd. Lösningen är dessutom skalbar och genom att vara tillgänglig från början blir den lätt att sprida till andra särskolor och lärmiljöer. Lösningen visar på en god förmåga att kombinera forskning med erfarenhet och resulterar i en utemiljö som gynnar ett brett spektrum av ekosystemtjänster.”

Lekplats med träutrustning i en stadspark

Tävlingen erbjöd:

 • De bästa bidragen i varje tävlingsklass fick chans att kvalificera sig vidare till fortsatt stöd och utveckling hos Vinnova och Formas
  • Exponering mot beställare och myndigheter på sluteventet
  • Alla kvalificerade lösningar fick ett granskningsprotokoll från expertgruppen som pekade ut innovationens fördelar och utvecklingsmöjligheter
  En träggårdsbänk utanför lägenhet

  Vem kunde ansöka?

  Tävlingen riktade sig till dig som hade en idé eller innovation som ännu inte slagit igenom kommersiellt. Innovationen kunde vara på idéstadiet eller mer utvecklad. Bidragen delades in i olika klasser utifrån hur långt man kommit i utvecklingen.

  Expertgrupp

  Expertgruppen bestod av personer med hög teknisk och affärsmässig kompetens. Idéernas förmåga att svara på huvudfrågeställningen granskades tillsammans med andra parametrar såsom miljöpåverkan, innovationshöjd, samhällsnytta och affärsmässighet.

  Hållpunkter

  September – Tävlingen öppnade

  10 oktober – Sista dag för intresseanmälan

  17 oktober – Sista dag att lämna in bidrag

  Oktober-november – Granskning av bidrag

  17 December – Vinnarna presenterades på slutseminarium tillsammans med Naturvårdsverket, Formas och Vinnova

  2022 – Fortsatt stöd och utveckling för de vinnare som kvalificerat sig för det

  Frågor och svar

  Många utemiljöer utformas i nuläget utan att beakta naturbaserade lösningar som främjar ekosystemtjänster, såsom naturmiljöer för pedagogik och mentalt välbefinnande, upptag av luftföroreningar, vattenreglering, pollinering med mera. Vi ser även att utemiljöer ofta utformas på ett sätt som inte gynnar biologisk mångfald. Dessutom finns en ökande trend att använda sig av fossila material i till exempel konstgräs och fallskydd. Vi tror därför att en sådan här tävling kan ta fram attraktiva nya lösningar som leder till en bättre användning av naturbaserade lösningar i planeringen av utemiljöer.

  Tävlingsbidragen ska uppfylla följande kriterier:

  1. Naturbaserade lösningar ska premieras över utveckling av nya material.
  2. Eliminera fossila material. Nya material ska vara helt biobaserade och fria från fossilt innehåll i de fall nya material anses nödvändiga.
  3. Lösningen ska gynna biologisk mångfald och främja kulturella och reglerande ekosystemtjänster.
  4. Lösningen ska väga in sociala mervärden, såsom pedagogik, tillgänglighet, god hälsa och säkerhet.
  5. Det är rimligt att anta att man i den enskilda utformningen kommer behöva göra avvägningar och val. Bidragen ska därför på ett öppet sätt beskriva vilka parametrar som gynnas och vilka som missgynnas av bidraget. Dessa parametrar innefattar både ekologiska avvägningar och avvägningar gällande ekosystemtjänster och nyttor.

  Bidragen ska också ta hänsyn till slittålighet, målkonflikter (t.ex. införandet av främmande arter) och ekonomisk gångbarhet och skalbarhet.

  Det kan vara lekplatser, skol- och förskolegårdar, parkmiljöer, innergårdar i flerfamiljshus, arbetsplatser och idrottsplatser.

  Vi kommer ha olika kategorier som man kan tävla i och tidiga idéer går absolut bra om de går att beskriva på ett sådant sätt att nytta och påverkan ändå kan utredas.

  Om lösningen precis är lanserad på marknaden men inte har fått fäste är det okej, men är den etablerad vill vi att ni skickar in en tydlig vidareutveckling till tävlingen.

  Ta del av reslutatet

  Vinnarna presenterades på ett slutseminarium som genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Naturvårdsverket, Formas och Vinnova. Inom kort kommer vi här att publicera filmen från seminariet där du får möta innovatörerna, höra den senaste forskningen och inspireras av goda exempel från verkligheten.

   

  Missade du evenemanget? Nu går det att se inspelningen från evenemanget i efterhand. Anmäl dig på länken nedan och du kommer att få ett välkomsmejl med länk till inspelningen.

  Tävlingen arrangerades av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket

  Logotyp med blå bakgrund och vit text. En symbol finns nere till höger.

  Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.