Flygfoto äver flerfamiljshus i Borås
  1. Startsida
  2. Projekt
  3. Tidstegen

Klimatbedömning av energiåtgärder med hjälp av tidstegen

Tidstegen är metod och ett verktyg för att göra klimatjämförelser av olika energiåtgärder, t.ex. vid en renovering eller vid nybyggnation. Tidstegen har utvecklats för att beräkna hur en förändrad energianvändning under driftfas påverkar framtida utsläpp av växthusgaser i energisystemet.

Verktyget Tidstegen kan användas av exempelvis fastighets- och byggföretag för att beräkna klimatkonsekvenserna av olika lösningar för byggnaders energitillförsel. Resultaten kan sedan användas som ett av flera beslutsunderlag vid val av olika energilösningar.

Med hjälp av verktyget kan olika energiåtgärder jämföras mot varandra för att hitta optimal lösning ur klimatsynpunkt. Resultaten kan användas som ett av flera beslutsunderlag vid val av olika energilösningar. Verktyget kan även användas av andra organisationer som vill analysera konsekvenser av energiåtgärder, till exempel av solcellsföretag för att utvärdera klimatnytta av solcellsinstallationer.

Karlstad inre hamn

Varför använda Tidstegen?

Tidstegen är det enda brett tillgängliga verktyget för att analysera framtida klimatkonsekvenser av olika energiåtgärder. Verktyget bygger på en metod som utvecklats i flera forskningsprojekt som genomförts under 2013-2020 (se relaterade publikationer längre ned på sidan) i samverkan med myndigheter, forskare samt fastighets- och energibranschen. Metoden visar på klimateffekterna vid olika val och ger beslutsunderlag vid olika energiinvesteringar.

Metoden är förankrad med Värmemarknadskommittén och uppfyller fastighets- och energibranschens överenskommelse om principerna för hur förändrad energianvändning ska klimatvärderas i ett beslutsperspektiv. I överenskommelsen tar man sikte på framtida miljökonsekvenser av en åtgärd i förhållande till ett alternativ när åtgärden inte skulle göras.

Hur fungerar verktyget?

I verktyget Tidstegen kan du som användare lägga in data för energianvändningen i en byggnad med de olika energilösningar du vill jämföra.

Verktyget innehåller information om klimatpåverkan från olika bränslen, för elsystemet och för fjärrvärme och fjärrkyla. Detta används för att göra en klimatbedömning av de olika energilösningarna.

Tidstegen i praktiken

Tillsammans med White arkitekter och energibolaget Kraftringen har IVL genomfört ett projekt där Tidstegen använts för ett bostadshus i Lund.

Läs artikeln om Tidstegen här.

Hur gör jag för att komma igång med verktyget?

  1. Lär dig mer om Tidstegen genom att titta på ett webbinarium nedan
  2. Förstå vilken du behöver att ta fram genom att titta på Indatafilen. Excel, 90.9 kB. För varje energilösning som ska jämföras behövs en indatafil, därtill behövs en fil för en referensbyggnad som alla energilösningarna kommer att jämföras med.
  3. Kontakta oss för att ta nästa steg.

Annamaria Sandgren
Expert klimat och hållbart samhälle
annamaria.sandgren@ivl.se

Inspelade webbinarium

Energiföretag utbildningstillfälle 1, IVL Svenska Miljöinstitutet

Tidstegen Utbildningstillfälle 2, IVL Svenska Miljöinstitutet

Klimatbedömning av energiåtgärder - lansering av verktyget Tidstegen

Relaterade publikationer

Klimatbedömning av el, fjärrvärme och fjärrkyla - Delrapport, Tidstegen 5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Författare: Anna Nilsson
År: 2022

Klimatbedömning av energilösningar i byggnader - Pilotprojekt för test av verktyget Tidstegen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Jenny Gode, Johanna Nilsson, Jonas Ottosson, Anders Sidvall
År:2020

Miljövärdering av energilösningar i byggnader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Författare:Ambjörn Lätt, Jenny Gode, Anders Sidvall, Nils Boberg, Johanna Nilsson, Ragnhild Berglund
År:2019

Miljövärdering av energilösningar i byggnader (etapp 2) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Författare:Martin Hagberg, Jenny Gode, Ambjörn Lätt, Tomas Ekvall, Ida Adolfsson, Fredrik Martinsson
År:2017

Miljövärdering av energilösningar i byggnader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Författare:Jenny Gode, Ambjörn Lätt, Fredrik Martinsson, Ida Adolfsson, Jacob Lindblom, Tomas Ekvall
År:2015

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.