stilla sjö över skymmningen
  1. Startsida
  2. Testa din sjö eller vattendrag
  3. Interaktiv bedömning av enskilda objekt

Interaktiv bedömning av enskilda objekt

Fyll i nedanstående tabell och tryck ”Gör bedömning”. Resultatet visas i den högra rutan. Bedömning kan göras både för okalkade samt kalkade objekt.