1. Startsida
  2. Öppet byggdelsregister
  3. Informationsmöten
En person sitter och skriver i ett block.

Informationsmöten

Lär dig mer om byggdelsregistret och anmäl dig till våra informationsmöten.

Under projektets gång anordnar vi möten då vi delar med oss om hur utvecklingen och arbetet med verktyget fortskrider. På träffarna vill vi även ta del av era synpunkter och återkopplingar om verktyget, så vi kan vidareutveckla registret till en så heltäckande och komplett lösning som möjligt.