1. Startsida
  2. Utbildning

Utbildningar om byggnaders klimatpåverkan och Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Syftet med utbildningarna är att du som kursdeltagare ska få en ökad kunskap om byggnaders klimatpåverkan och lära dig hur du utför klimatdeklarationer i BM.

Utbildningen är uppdelad i tre delar där varje del är fristående. Dock krävs att man genomfört del 1 alternativt tagit del av motsvarande kunskap på annat sätt för att kunna gå övriga delar. Om du önskar att anordna en företagsspecifik utbildning, kontakt Åsa Thrysin.

Del 1: Grundutbildning om byggnaders klimatpåverkan och klimatdeklaration

Utbildningen är en grundutbildning där du får lära dig om klimatpåverkan från byggnader samt vad en klimatberäkning eller klimatdeklaration för byggnad är. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar olika arbetssätt att jobba med klimatpåverkan.

Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om klimatpåverkan från byggnation och om klimatberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader, oavsett om du själv ska räkna eller har behov av grundläggande kunskap i din yrkesroll. Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare får grundläggande kunskaper om klimatpåverkan från byggnader, vad en klimatberäkning är, viktiga begrepp och metodval samt olika sätt att arbeta med frågan.

Denna utbildningsdel kräver inga förkunskaper.

Del 2: Klimatdeklarera med Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Utbildningen är en nybörjarutbildning som handlar om hur du kan klimatberäkna och redovisa klimatpåverkan från byggnader. Vi fokuserar på hur du gör beräkningen i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM).

Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur BM fungerar samt för dig som ska genomföra klimatberäkningar i verktyget. Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare får grundläggande kunskaper att genomföra en klimatberäkning för en byggnad som uppfyller lagen om klimatdeklaration.

På utbildningen går vi genom funktioner i BM och blandar teoripass med övningsuppgifter. Du får även lära dig mer om produktspecifika klimatdata (EPD:er) och får möjlighet att testa den digitala inläsningen mellan ett kalkylprogram och BM. I samband med utbildningen får du tilldelat en testlicens för BM Pro Personal för att kunna testa den digitala inläsningen och du har tillgång till testlicensen i tre veckor från utbildningsdagen.

För att kunna genomgå denna utbildningsdel krävs att man tidigare genomfört del 1.

Del 3: Granska en klimatdeklaration för en byggnad

Utbildningen är en fortsättningsutbildning som handlar om hur du granskar klimatberäkningar för en byggnad.

Utbildningen riktar sig till dig som vill ha mer kunskap i hur du granskar och tolkar en klimatberäkning eller klimatdeklaration för en byggnad. Utbildningen blandar genomgång i storgrupp med övningsuppgifter och gruppdiskussioner. Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare får kunskaper hur du kan granska en klimatberäkning och hur man kan tolka resultat.

För att kunna genomgå denna utbildningsdel krävs att man tidigare genomfört del 1.